Song: Papuri Sa Diyos

Band: Various Artists

Rating: -2 +5 Views: 1059

Papuri Sa Diyos
Eduardo Hontiveros

G     C 
Papuri sa Diyos  

D     G

Papuri sa Diyos

G     C      D7  G 
Papuri sa Diyos sa kaitaasan

D      G

At sa lupa'y kapayapaan  

D      G

At sa lupa'y kapayapaan

C   Am     D7    G

Sa mga taong kinalulugdan Niya

D        G D       G 
Pinupuri Ka namin, dinarangal Ka namin

Bm      Em   A        D

Sinasamba Ka namin, ipinagbubunyi Ka namin 

G       C  A  D

Pinasasalamatan Ka namin

G           C  D7   G

Sa 'Yong dakilang angking kapurihan

G     C   A    D 
Panginoong Diyos, Hari ng langit


Bm     Em       Am D

Diyos Amang makapangyarihan sa lahat

G     C      A     D

Panginoong Hesukristo, Bugtong na Anak

G         C

Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos

D7    G 
Anak ng Ama 


G      (Gm7)   C     A     D

Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan

G   Em  Bm  C   Am D

Maawa Ka , maawa Ka sa amin

G      (Gm7)   C     A     D

Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan

G         Em

Tanggapin Mo ang aming kahilingan

Bm        C

Tanggapin Mo ang aming kahilingan

Am         G    Em 
Ikaw na naluklok sa kanan ng Ama

Am    D      G

Maawa ka, Maawa ka sa amin

D          G        D     G

Sapagkat Ikaw lamang ang Banal at ang Kataastaasan

C         G      Am D7 G

Ikaw lamang, O Hesukristo, ang Panginoon

D         G 
Kasama ng Espiritu Santo

D      G

Sa kadakilaan 

Am    D   G

ng Diyos Ama, Amen

Am    D   G

ng Diyos Ama, Amen

G     C 
Papuri sa Diyos

D     G

Papuri sa Diyos

G     C      D7 G 
Papuri sa Diyos sa kaitaasan


ghost_iceman@yahoo.com
gerardo b. tanabe

Close panel

Help Rate This Tab by Voting Up or Down

Vote Up Vote Down
Rating: -2 +5

Other Songs Like This

x

Copyright © 2017